3. CIRKON

Cirkon 01Osnovne karakteristike ICE cirkon-a:

  • Visoka translucentnost, izvrsne prirodne osobine. 16 boja, za izradu skeleta u svim dentin bojama!
  • Neograničene mogućnosti frezovanja!
    Cirkonoksid (Yttrium delimično stabilizovan sa tetragonalnom polistrukturom) je keramički materijal visoke vrednosti, koji se od 70-tih godina uspešno koristi u ortopediji.

 

U dental-tehničkoj oblasti se koristi za realizaciju skoro svih vrsta restauracija. Cirkon se hemijski proizvodi od mineralnih sirovina, kao što je cirkon pesak, stabilizuje se sa Yttriumom, i mehaničkim postupkom nastaju cirkon blokovi.

Yttrium stabilizovan cirkonoksid je od danas ponudjenih materijala za nadoknade, neosporno najčvršći i najotporniji materijal.

Naš materijal ima vrednosti čvrstoće savijanja od preko 1400Mpa, vicker jačinu od 1250, gustinu u sinterovanom stanju 6,05 g/cm3 i weibull-modul od >12.

Materijal omogućava proizvodnju estetskih nadoknada visoke vrednosti, i dodatno ga odlikuje preciznost, čvrstina i snažna otpornost. Postupak presovanja, kojim se proizvode Zirkonzahn ICE cirkon blokovi, je Bi-osovinski postupak presovanja, pri kojem se isti pritisak vrši gore i dole.

Nakon izrade cirkonske krune ili mosta pristupa se nanošenju – fasetiranju keramike, naša zubna laboratorija koristi IVOKLAR keramiku.

IPS e.max Ceram

Cirkon 02

IPS e.max Ceram je visoko estetska keramika za fasetiranje.

Doktor dentalne medicine može odabrati odgovarajući materijal za konstrukcije, kao na primer litij disilikatnu keramike ili cirkonij oksid, ovisno o indikaciji i potrebnoj čvrstoći. Dentalni tehničari će fasetirati sve IPS e.max materijale s IPS e.max Ceram keramikom za fasetiranje.

Budući da su sve IPS e.max restauracije fasetirane s istom keramikom za fasetiranje, one pokazuju iste vriednosti trošenja i glatkoću površine. Rezultat je jedinstveni estetski izgled.

 

Indikacije:

  • Fasetiranje svih IPS e.max komponenti
  • Fasetiranje faseta

Ističemo:

  • Jedna keramika za fasetiranje za staklo keramiku i cirkon oksid
  • Precizno usklađenje boja i jednako kliničko ponašanje obzirom na trošenje i sjajnost površine, nezavisno od matrijala za konstrukcije
  • Nano-fluorapatiti za visoko estetske vrednosti