aparatiaparati 1aparati 2

Naša laboratorija poseduje najnoviju generaciju aparata MINISTAR – S Nemačke firme SCHEU-DENTAL.

MINISTAR-S je  aparat potpuno nove generacije sa  tehnološkim unapređenjima. Poseduje bar kod skener,  a samo adaptiranje folija vrši se pod pritiskom od 4 atmosfere što omogućava apsolutno intimno adaptiranje folije na radni model.

Izrađujemo:

  •  kašike i folije za beljenje zuba,
  • aparate protiv „hrkanja”,
  • vođice za implantologiju
  •  štitnike za zaštitu zuba kod sportista,
  • Set-up splintove
  • parcijalne i totalne proteze ,
  •  reteinere nakon uklanjanja ortodontskog aparata,
  • aparate za pomeranje zuba i bruksizam.