Bio Hpp (High Performance Polymer)

BIO-HPP – Nova klasa materijala

Bio HPP je materijal zasnovan na PEEK (polietereterketonu) koji je uspešno korišcen u operativnim zahvatima na ljudima dugi niz godina. Zahvaljujući njegovoj izuzetnoj stabilnosti, savršenoj sklonosti prema poliranju i samim time vrlo maloj akumulaciji plaka, Bio HPP je izuzetno pogodan za izradu visokokvalitetnih protetskih nadoknada.

Elastičnost Bio HPP-a, koja je vrlo slična koštanoj, čini ga izuzetno biokompatibilnim i prirodnim materijalom. Poseduje torziju baš kao i ljudska kost, što ga ističe primjenjivim materijalom kod velikih radova na implantatima. Estetska bela nijansa upotpunjuje njegovu estetsku primenu.

bio-hpp-2

Njegova nerazgradivost u vodi, izdvaja ga kao savršen materijal kod pacijenata s alergijama. Polimer visokih performansi je sjajan materijal za konstrukcije, kako u fiksnoj tako i u mobilnoj protetici. S jedne strane, reč je puno jeftinijem materijalu u poredjenju sa zlatnim legurama, dok s druge strane, vrlo je lagan i jednostavan za izradu u poredjenju s legurama od neplemenitih metala, titanijuma i keramike. Uz sve to, potreba za bezmetalnim protetskim radovima  je u porastu, sa pojavom sve većeg broja slučajeva netolerancije na metal.

 

Početak PEEK materijala

Više od 20 godina PEEK je korištcen u medicini kao materijal za implantate (proteze za prsljenove, prste, vestacki kukovi). Prednosti leže u samom stepenu visoke biokompatibilnosti i potpunog srastanja za ljudsku kost. Pri tome, mehaničke karakteristike materijala su vrlo slične karakteristikama ljudskih kostiju.

BioHpp elastičnost

Po pravilu, PEEK se koristi u medicini, zbog svojih velikih prednosti: čini proizvod lakšim, veću nivo kreativnosti u radu i funkcionalne integracije s jedne strane, ali takođe i kao jeftinija alternativa plemenitim i drugim legurama s druge strane. Njegove karakteristike upotpunjuje biokompatibilnost, hemijska stabilnost, otpornost na gama i rentgensko zračenje, kao i radio-transparencija (ne dovodi do stvaranja artefakta).

PEEK (polietereterketon) je najznačajniji predstavnik grupe PEAK (poliarileterketon). To je djelomično kristalni, termoplastični, visoko termo-otporni i visoko performantni plastični materijal s tačkom topljenja na oko 334 stepeni Celz. Materijal je vrlo otporan i može podneti pritisak do 3,6 Gpa.

Što je toliko specijalno u vezi s Bio HPP-om

Visoko performantni polimer je varijanta PEEK-a, koja je posebno modifikovana za upotrebu u stomatologiji i zubnoj tehnici. Dodavanjem specijalnih keramičkih čestica, postignuta su optimalna svojstva ovog materijala za izradu krunica i mostova.

BioHpp Mehun d.o.o.

Keramički ispun predstavljaju čestice veličine od 0,3 do 0,5 µm. Zbog prisustva toliko malih čestica postignuta je izuzetna homogenost, koja je važan preduslov za neverovatne karakteristike ovog materijala i predstavlja osnovu za stalnikvalitet.

Fina granulacija keramičkog ispuna daje ovom materijalu neverovatno dobra svojstva za poliranje, koja se vide kasnije. Samim time, sprečava se nakupljanje plaka, a sklonost diskolariciji je smanjena na minimum, obzirom da se materijal polira do visokog sjaja.

          Bio Hpp

BIO-HPP

Bio HPP u kliničkim i znanstvenim studijama

Poznavanje mehaničkih svojstva materijala izuzetno su bitna, kako bi se na osnovu njih utvrdile moguće indikacije. Modul elastičnosti, otpornost na lomljenje, jačina veze i sklonost poliranju su najvažniji elementi u ovom slučaju. U saradnji s Jena i Regensburg Univerziteta, Bio HPP je naucno i klinički ispitan i ocenjen u sklopu in vitro testova u vezi s gore navedenim svojstvima materijala.

Modul elastičnosti

E-modul Bio HPP-a je u razmaku od 4000 MPa, što odgovara elastičnosti ljudske kosti (mandibule).

Otpornost na lomljenje

Vrednosti koje su postignute tokom testova su dostigle 1200 njutna, što u usporedbi s 500 njutna, koliko iznosi najjači ljudski zagriz, predstavlja više nego zadovoljavajuće rešenje.

Jačina veze

Od presudnog značaja je podatak da jačina veze od 25 MPa, postignuta sa viso.link-om omogućava da se na konstrukcije mogu dodati svi tradicionalni compositi. Standardna vrednost koja se zahteva prema DIN EN ISO 10477:2004, je 5 MPa.

Sklonost poliranju

Poliranje Bio HPP-a je od suštinske važnosti. Sprečavanje akumulacije plaka i prebojavanje, čak i na istaknutim površinama, kao i potpuno odsustvo iritacije gingive, su iznimno bitni parametri.

bio-hpp-poliranje-2  BioHpp poliranje

 

  •   RADOVI NA IMPLANTIMA  individualni abatmenti, all on4 ili fast & fixed,skay elegance
  • PROTEZE OD BIO HPP-a  klasične skeletirane proteze, proteze na klizačima, teleskop proteze
  • KRUNE I MOSTOVI OD BIO HPP-a krune, mostovi, teleskop krune, teleskop mostovi