Zubna laboratorija Bulić je uspostavila saradnju sa čuvenom nemačkom firmom Bredent.
Filozofija kompanije BREDENT, po kojoj se proizvodi za stomatologiju savršeno slažu sa zubnom tehnikom, stvara idealnu simbiozu čiji je rezultat zadovoljan pacijent, perfektan protetski rad i, u krajnjoj liniji, smanjeni troškovi i vreme lečenja.
BREDENT implantni  Skay u kombinaciji sa PEEk materijalom BioHPP-om, kao i Visio.Ling kompozitnim sistemom su  doneli potpuno nova i inovativana rešenja u stomatološkoj protetici i implantologiji.
Kurs koji je održan u sedištu Bredent grupe u Sendenu, Nemačka Sky Fast & Fixed u Junu 2014 kao i Intern System consultant  Training u decembru 2014,   omogućio je učvršćivanje  već ranije započete  saradnje  Zubne laboratorije Bulić i Bredent group-e.