Implanti
Naša zubna laboratorija redovno prati nova dostignuća i trendove u implantologiji,  sarađujemo sa vodećim proizvođačima implantnih sistema, kako bismo  bili u toku ovog dinamičnog i razvijajućeg područja.
 Na taj način postižemo da svakom pacijentu pružimo optimalno  rešenje njegovog slučaja, pa i za najzahtevnije situacije.Radimo sa više vrsta implantnih i abatmenskih sistema:
  • fabričkim, sa  titanskim ili cirkonskom osnovom
  • individualnim abatmenti koji mogu biti izrađeni na CAD/CAM-u ili ispresovani sa Emaxs press sistemom
 Navodimo neke  od implantata koje podržavamo i najčeće koristimo u praksi:
  •   Bredent Sky Implants
  •  Ankylos
  •  Strauman
  •  Nobel Biocare
  •  Astra
Prednosti individualnih abutmenta su u:
  • prilagodjavanju oblika,
  • veličine i nagiba svakog pojedinog implantata i antagonista.
 Ove individualne abatmente  izrađujemo prema indikaciji a u dogovoru sa hirurgom, stomatologom i pacijentom. Pri tome koristimo najsavremeniju tehnologiju, koja nam osigurava potpunu estetiku.