Vršimo izradu skeletiranih/wizil/proteza.
Suštinski možemo  da izvršimo podelu  na:
  • klasičnu skeletiranu protezu
  • skeletiranu protezu u kombinovanom radu
  • skeletirane proteze  sa teleskop – dvostrukim krunama
  • totalne skeletirane proteze
Za izradu skeletiranih proteza koristimo najsavremenije materijale firme BEGO, DENTAURUM, SCHULER DENTAL.