brusenje

BRUŠENJE ZUBA ZA MOSTOVE

 Brušenje zuba se radi sa anestezijom, i pacijent neće osećati šta se radi do te mere da ne zna koji zub se brusi, a tek ne zna i ne vidi koliko se “skida” od zuba – bar ne dok sve ne bude gotovo. Šta je onda toliko strašno? Kako meni pacijenti kažu – strašno je što ne znaju koliko će ih boleti POSLE.
Od čega sve ovo zavisi?
Brušenje zuba za različite vrste kruna je različito, i ne samo to – različito je i za ISTE vrste navlaka, zavisi od škole do škole stomatologije.
Opšti princip je uvek isti: MAKSIMALNO čuvanje zubne supstance.
Ovo znači sledeće:

  • zub brusiti minimalno za datu vrstu rada, samo koliko se mora,
  • držati se doktrine da brušenje prati prirodan oblik zuba,
  • ODLIČNO poznavati anatomiju i morfologiju zuba,
  • ODLIČNO znati koliko treba skinuti od zuba za konkretnu vrstu rada.
Vrlo često se čuje od zabrinutih pacijenata sledeće pitanje: Da li će mi brušeni zubi biti “onako kao iglice”? Ne, to ne sme da se desi. Zub se sa strana brusi u različitom stepenu – ali nagib ne sme da pređe 6 stepeni u odnosu na vertikalnu osu. Ovo su otprilike “kako – treba” brušeni zubi:
Brušenje mora da prati prirodan oblik zuba – tzv. brušenje u dve (ili više) ravni – jer moramo da izbegnemo približavanje “živcu” što je više moguće. O tome koliko je – zbog svega navedenog – bitno solidno poznavanje anatomije i morfologije zuba, bolje da ne pričam. Svojevremeno smo morali da znamo napamet tablice sa podacima o tome koliko je (okvirno) debljina gleđi, na kojoj površini kog zuba… Za metalokeramičke mostove je potrebno “mesta” i za metal i za keramiku; a za bezmetalnu keramiku još više – jer nema metalne osnove koja daje oslonac, jednostavno rečeno.
Ukratko – mi moramo uvek i u svakom trenutku znati koliko smo daleko od živca.
Zašto je sve ovo bitno? Iz jednostavnog razloga: koliko je živac bliže površini brušenog zuba, sam zub će biti osetljiviji na termičke promene. Brušenje zuba je vrlo zahtevan posao, pogotovo ako se radi brušenje mnogo zuba u jednoj poseti. No, sa dovoljno znanja, iskustva i dobre koncentracije, moguće je brusiti zube minimalno, samo koliko je nužno potrebno za datu vrstu rada. Samim tim – moji pacijenti mogu da kažu mirne duše da nisu imali nikakve probleme sa temperaturom hrane – bez obzira na “manjak” gleđi.
No, postoje i brojni izuzeci od ovih pravila – kao i za sve u stomatologiji. Postoji mogućnost da se posle brušenja zubi zaštite; to se radi na različite načine – impregnacijom, “lakiranjem”, privremenim krunama…