keramika

POTPUNA KERAMIKA VS. METAL KERAMIKA

Klasični radovi od metal-keramike danas sve manje zadovoljavaju potrebe i želje pacijenata, osobito u prednjem dijelu usne šupljine. Estetika je jedan od važnijih kriterija, uz naravno funkciju i higijenu, koje protetski rad mora zadovoljiti. Metal-keramičke krunice, koliko god lijepo i precizno izrađene, ne mogu se mjeriti sa potpunim keramičkim krunicama.

Glavni nedostatci metal keramike leže u materijalu, tj. metalu. Boja zuba je određena sposobnošću tvrdih zubnih tkiva da propuštaju i reflektiraju svjetlost, a metal-keramika, koliko god lijepo izrađena, ne može u potpunosti zadovoljiti ta svojstva. Metalna jezgra blokira prirodnu transparenciju zuba što rezultira neprirodnim izgledom krune.

Drugi nedostatak metal-keramičkih radova je onaj zbog kojeg su pacijenti najviše nezadovoljni, a to je tamni rub uz gingivu, tj. rub krunice. Jedan od faktora koji uvelike utjeće na tu pojavu je i sam stomatolog, tj. način brušenja zuba na koji dolazi krunica. Danas je, nažalost, još uvijek vrlo raširen način preparacije zuba bez stepenice koji za posljedicu ima nepravilan i loš dosjed krunice na zub. To pogoduje zadržavanju hrane i bakterija na rubu krunice što kao posljedicu ima upalu i povlačenje zubnog mesa. Metal koji čini bazu krunice nakon određenog vremena otpušta metalne ione koji ulaze u gingivu i ona dobiva tamniji, gotovo ljubičasti izgled.

Potpuna keramika eliminira sve navedene loše strane metal-keramičkih protetskih radova. Pošto je cijela krunica u određenoj mjeri transparentna, svijetlost prolazi kroz nju kao kroz prirodan zub. Keramika ima svojstva propuštanja i refleksije svijetla kao i tvrda zubna tkiva što gotovom radu daje prirodnu boju i izgled.

Jedini „nedostatak“ radova od potpune keramike je kompliciranija i preciznija izrada, kako u laboratoriju, tako i u ordinaciji. Metal-keramika oprašta određene manjkavosti u načinu brušenja, otiskivanja i laboratorijske izrade dok kod potpune keramike to nije slučaj. Brušenje i otisak moraju biti izvedeni vrlo precizno i točno, što omogućuje laboratoriju izradu krunica koje idealno odgovaraju izbrušenom zubu.

Faza koja potpunoj keramici daje najveću prednost u odnosu na metal-keramiku je cementiranje gotove krunice za zub. Dok kod klasičnih radova cement samo popunjava prostor između zuba i krunica, potpuna keramika se doslovno lijepi za zub. Tako se stvara jedna cijelina i tako cementirana krunica se više ne može odcementirati nego samo izbrusiti. Naravno, sam proces cementiranja treba biti izveden u potpuno suhim uvjetima i bez grešaka. Kod tako zacementiranih radova nema gore spomenutog ruba, tj. prelaza između zuba i potpune keramičke krunice pa je eliminirano zadržavanje hrane i razvoj bakterija te posljedično povlačenje zubnog mesa.

Za kraj možemo zaključiti da se metal-keramika se kroz dugi niz godina pokazala kao pouzdano i trajno rješenje, ali polako prepušta to mjesto radovim od potpune keramike. Ako su pravilno i precizno izrađene, potpune keramičke krunice po svim kriterijima premašuju metal-keramiku, a osobito estetiku koja je danas velikom broju pacijenata odlučujući kriterij koji je potrebno zadovoljiti.

Izvor: http://fde.hr/stomatologija-blog/detaljnije/potpuna-keramika-vs.-metal-keramika

Tekst napisao: Mato Paljetak

Izvor fotografije: Poliklinika Krhen, Zagreb, Hrvatska, www.poliklinika-krhen.hr